Våre treningsavgifter blir løpende vurdert av styret, i forhold til eventuelle prisendringer i markedet, samt i forhold til klubbens økonomi.

Treneravgiften benyttes i hovedsak til å dekke trenerutgifter, samt andre sportslige aktiviteter.

Treningsavgiftene er for sesongen 2018/2019 som følger:

- Skøytekurs: 1.00 ,- pr kurs.
- Grå gruppe: 1.500 ,- (nybegynner ungdom og voksne)
- Gul gruppe: 3.250 ,-
- Blå gruppe: 3.750 ,-
- Rød gruppe: 3.750 ,-
- Hvit gruppe: 4.250 ,-

- Sort gruppe: 4.250 ,-

Søskenmoderasjon er på 50 %. Alle treningsavgiftene er for hvert semester, bortsett fra skøytekurs der det er inntak 3 ganger i året. Er du usikker på hvilken gruppe du tilhører, vennligst ta kontakt med trener eller kontakt@fredrikstadkunstlop.net . Utover sesongen vil gruppeinndelingen bli fortløpende oppdatert under "Medlemsinfo" > "Treningstider"

Kontonummer for innbetalinger: 1040.07.07443

Faktureringsrutiner for klubben:

1) Klubbkontingent:
Enkelt medlemsskap 200kr.
Familiemedlemsskap 500kr.
Faktureres 1 ganger per år. Denne må være betalt for å være utøver, og for å kunne stemme ved årsmøtet (15år +).
(til informasjon så tillater ikke klubbens lover at man til årsmøte stiller på vegne av andre medlemmer, dette betyr at foreldrre som ønsker stemmerett på årsmøtene må selv stå som medlem av klubben). 

2) Treningsavgift:
Faktureres 2 ganger per år. Høstsemester og vårsemester. Løpere blir fakturert etter hvilken gruppe de tilhører ved faktureringstidspunktet. Treningsavgiften fastsettes av Styret, med innspill fra Sport. Denne dekker både aktiviteter på og utenfor isen i det aktuelle semesteret.

3) Lisens
Alle utøvere skal ha lisens i regi an Norges idrettsfforbund, og inneholder samtig utøverens skadeforsikring.
For oppdatert lisenskostnader, se
NSF's sider

4) Skøyteleie: 400kr
Faktureres sammen med treningsavgiften og gjelder per semester.

5) Stevneavgift:
Betales av utøvere selv ved påmelding til stevner via minidrett.no

6) Treneravgift: 200 kr / pr dag
Dette er en egenandel, som dekker trenerutgifter for stevner.

7) Annet
Deltakelse på mindre treningssamlinger og aktiviteter utover normal planlagt treningen blir fakturert ihht til avtale mellom klubben og foresatte.