17

Kjære alle sammen!

Det er selvfølgelig veldig trist at vi må innstille all treningsaktivitet, at stevner blir avlyst og at all organisert idrettsaktivitet må utgå. Vi fikk varsel fra Fredrikstad Kommune 12/3 om at alle idrettstilbud skulle stenges med umiddelbar virkning. Vi har også fått beskjed av Norges Skøyteforbundet om det samme.

Dette gjelder frem til vi sender ut ny informasjon, men det er lite sannsynlig at det vil bli mer istrening denne sesongen. Vi vil selvfølgelig tilstrebe å kunne arrangere våris for konkurransegruppene senere, men det vil vi komme tilbake til. Vi vil starte opp med barmark for alle grupper, så snart situasjonen tillater det. Kasia vil også lage et forslag til egentrening som vil bli sendt ut.

Årsmøtet som skulle avholdes 24 mars er også utsatt, og vi vil sende ut ny innkalling senere. Ny dato blir ikke bestemt før vi ser hvordan dette utvikler seg.

Denne situasjonen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktivitet over hele landet. Men, for øyeblikket, så er alt dette underordnet. Det som er viktig er at vi alle bidrar til å redusere smitte for alle. Rundt oss er både barn, unge og eldre med nedsatt immunforsvar, som er helt avhengige av jobben vi gjør nå, og at alle tar dette ansvaret og etterkommer de pålegg/anbefalinger som kommer.

Vi sender ut informasjon omgående når vi ser oss i stand til å igangsette aktiviteten igjen.

 

Med vennlig hilsen

For styret

 

Kristine Finckelsen

Fredrikstad Kunstløpklubb

Publisert i: Klubbnyheter