TEST 1

 1. Utfall begge veier forover på buer
 2. Ponny-hopp på sirkel (forøvelse til skredderhopp/axel)
 3. Vending begge veier - på ett eller to ben
 4. Buer forover utover - løperen skal kunne gli litt på hvert ben før man bytter ben
 5. Chassé på sirkel forover og bakover - løperen skal stå på en skøyte og skyve fra med andre foten.

TEST 2 – når teste er bestått kan hjelmen tas av under trening

 1. Legge over forover - begge veier; uten pigger og med rett rygg
 2. Legge over bakover - begge veier; uten pigger og med rett rygg
 3. Tretallsvals utover - begge veier; rytme og vise kontroll, spesielt før 3-tallet og etter byttet av ben
 4. Skredderhopp
 5. Utfall bakover med en legg over i mellom. Vekten må være på det bøyde beinet i utfallet.
 6. Piruett på ett eller to ben; minst 4 omdreininger
 7. Flyver’n forover på bue - begge ben. Frifot i hoftehøyde i min. 2 sek.

TEST 3 – når bestått kan man begynne å delta i konkurranser

 1. Piruett på ett ben, minst 4 omdreininger og korrekt utgang
 2. Tretallsvals innover - begge veier rytme og gli før og etter 3-tallet
 3. Mohawk-trinn på sirkel - begge veier rett rygg og vise forståelse for kroppens plassering i forhold til sirkelen (tyngdeoverføring, innover - innover - utover - utover).
 4. Salchow
 5. Toeloop
 6. Trinn / trinnsekvens følgende trinn skal vises begge veier/ben og med kontroll:
  1. Tretall forover utover 
  2. Dobbelt tretall forover utover 
  3. Dobbelt tretall forover innover
 7. Slyngetrinn på sirkel - begge veier rytme og gli før og etter 3-tallet

NSF anbefaler at løpere som skal stille i konkurranse utenfor egen klubb:

 • har bestått test 3
  i tillegg:
 • behersker 4 ulike enkle hopp
 • behersker kork og/eller parallell (4 omdr)