14
Saksdokumenter for årsmøtet: 


Til medlemmene i Fredrikstad Kunstløpklubb 

Innkalling til årsmøte i Fredrikstad Kunstløpklubb

Tirsdag 19. mars 2018 18.00
Årsmøtet avholdes på Idrettens hus (Østfoldhallen)
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 1. mars til styre@fredrikstadkunstlop.no
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut på idrettslagets hjemmeside www.fredrikstadkunstlop.no  senest en uke før årsmøtet.
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Det gjelder særlige krav til valgbarhet for personer som skal velges til verv på årsmøtet. 
·         Arbeidstakere:
En arbeidstaker er ikke valgbar. Unntak gjelder for følgende:
·         arbeidstakere som også er spillere i idrettslaget
·         arbeidstaker som er ansattrepresentant
·         personer som har noen få betalte timer i oppdrag for idrettslaget per uke 
·         Oppdragstakere:
Personer som har et oppdrag for idrettslaget som ligner på et ordinært arbeidstakerforhold er ikke valgbar.
·         Andre personer:
Personer som selv har en økonomisk interesse i driften av idrettslaget eller som er ansatt i, har styreverv eller eierskap i juridisk person (for eksempel et selskap) som har økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar. Det samme gjelder styremedlemmer og ansatte i en slik juridisk person.

Det gjelder også krav til kjønnsfordelingen av årsmøtevalgte organer (styret, kontrollkomité osv.).
I organer med 2-3 personer må minst én være av det motsatte kjønn. I organer med 4 eller flere personer, må minst to være av det motsatte kjønn.  

Foresatte må tegne eget medlemskap for å kunne stemme, og senest 1 mnd før årsmøtet. Klubbens lover tillater ikke at man kan avgi stemme på vegne av eller med fullmakt fra andre medlemmer. Ønsker du å melde deg inn i klubben? Det kan du enkelt gjøre her http://fredrikstadkunstlop.no/Medlemsinfo/Bli-medlem-i-FKK

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

[Les mer...]

Publisert i: Styre