14

NIF har gitt alle idrettslag anledning til å utsette årsmøtet til senest 15.06.2021 på grunn av koronasituasjonen i Norge.

Vi innkaller til ordinær generalforsamling mandag 14.06.21, kl. 19.00. Dersom det ikke foreslås store endringer, kommer generalforsamlingen til å foregå skriftlig. Om situasjonen krever det, gjennomføres generalforsamlingen digitalt eller fysisk avhengig av hva koronasituasjonen tillater. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret senest 01.06.2021.

Dere som ønsker å delta kan sende epost til kontakt@fredrikstadkunstlop.no med evt spørsmål, kommentarer og stemmer innen 14.06.2021. Sakspapirer og agenda vil bli publisert på hjemmesiden ila kort tid.

Vi gjør oppmerksomme på at det kun er medlemmer i klubben som har stemmerett. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, ha vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Med vennlig hilsen  styret i FKK

Publisert i: Klubbnyheter