08

Klikk på linken her for å finne årsmøtepapirene.  I tråd med NIFs anbefalinger og retningslinjer gjennomføres generalforsamlingen skriftlig i år ettersom det ikke planlegges store endringer. Vi har valgt å gjøre det slik ettersom det har vært usikkert på hvilke restriksjoner som vil være gjeldene ved årsmøtet og i skrivende stund er det fortsatt ikke lov med private arrangementer som samler mer enn 10 deltakere i Fredrikstad kommune. For deltakelse sendes dine stemmer på de enkelte sakene til kontakt@fredrikstadkunstlop.no innen 16/6 kl 20 (endret fra 14/6).

Publisert i: Klubbnyheter