10
Oversikten over oppgaver får vårt stevne ligger nå tilgjengelig her.
Send ønsket oppgave til stevne@fredrikstadkunstlop.net, eller legg inn en kommentar i feltet du ønsker å bli satt opp.
De som er satt opp på opplæring, ønskes at setter seg opp på de oppgavene som knyttes til opplæringen, slik at de kan sitte som aspirant under stevnet.

[Les mer...]

Publisert i: Stevneutvalg