§ 16 FINANSUTVALGET

Finansutvalget skal følge opp styrevedtak som omfatter inntektsdelen av klubbens økonomi. De har

ansvar for å iverksette og organisere inntektsbringende tiltak.